Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Uprzejmie zapraszamy na kolejne seminarium problemowe organizowane przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris” we współpracy z Kolegium Jagiellońskim TSW w Toruniu.

Seminarium kierowane jest przede wszystkim do środowisk samorządowych i będzie poświęcone następującym zagadnieniom:
 
1. organizacja oraz finansowanie Spółek Wodnych;
2. retencja oraz gospodarka wodą z uwzględnieniem potrzeb rolnictwa;
3. współpraca Państwowego Gospodarstwa Wodnego „Wody Polskie” z samorządami lokalnymi;
4. praktyczne aspekty realizacji prawa łowieckiego w świetle doświadczeń oraz oczekiwań jednostek samorządu terytorialnego i społeczności lokalnych.
 
W trakcie seminarium planujemy przeanalizować teoretyczne i praktyczne aspekty przedstawionych zagadnień z udziałem ekspertów zajmujących się tą problematyką. Przewidziana jest też dyskusja oraz możliwość zadawania pytań ekspertom.
Seminarium odbędzie się w dniu 29 stycznia 2021 r. (piątek) o godz. 11.00, w formie zdalnej jako transmisja online z wykorzystaniem strony facebook Kolegium Jagiellońskiego TSW w Toruniu.