Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych realizowanych przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie „Salutaris” oraz Kolegium Jagiellońskie TSW w Toruniu, kontynuujemy spotkania poświęcone problematyce gospodarki odpadami.

7 grudnia 2020 zorganizowaliśmy kolejne seminarium, w systemie on-line. Tematyką seminarium praktyczne aspekty gospodarki odpadami oraz przygotowania do realizacji zadań związanych z prowadzeniem BDO w roku 2021. 

W seminarium uczestniczył sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu pan Jacek Ozdoba oraz eksperci zajmujący się z poziomu Ministerstwa problematyką BDO. Była także możliwość wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami oraz zapoznania się z planowanymi w tym zakresie działaniami ze strony Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu.  

Program seminarium obejmował:

  • Część ogólną poświęconą zagadnieniom związanym z zadaniami samorządu lokalnego w zakresie ochrony i kształtowania środowiska oraz bezpieczeństwa ekologicznego.
  • Wystąpienia ekspertów poświęcone aktualnym, praktycznym aspektom gospodarki odpadami.
  • Wystąpienia ekspertów oraz panel dyskusyjny na temat działań związanych z realizacją przez samorządy lokalne zadań w zakresie BDO w roku 2021.