Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

We wtorek 16 czerwca br., po odbyciu roboczej części posiedzenia zarządu stowarzyszenia, odbyło się spotkanie z samorządowcami z powiatu sępoleńskiego. Przedyskutowano zakres działań związanych z przedsięwzięciami o charakterze promocyjno-informacyjnym. Zaistniała możliwość bezpośredniej wymiany poglądów oraz wypracowania wspólnych ustaleń dotyczących praktycznej realizacji idei solidaryzmu samorządowego.

W ramach spotkania poruszono następujące zagadnienia :
• informację o działaniach stowarzyszenia,
• dyskusję o formach i metodach pracy stowarzyszenia w kontekście potrzeb i oczekiwań środowisk samorządowych,
• rozważenie możliwości współpracy ze społecznościami lokalnymi,
• dyskusję o kierunkach działalności oraz rozwoju form i metod aktywności stowarzyszenia,
• wymianę doświadczeń oraz promocję dobrych praktyk,
• kierunki oraz formy i instrumenty promowania idei solidaryzmu samorządowego.