Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W dniu 25 sierpnia br. w siedzibie Kolegium Jagiellońskiego - Toruńskiej Szkoły Wyższej, odbyło się seminarium problemowe poświęcone tematyce bezpieczeństwa ekologicznego jako zadania samorządu lokalnego. Do udziału w spotkaniu zostali zaproszeni sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu p. Jacek Ozdoba oraz Poseł na Sejm RP p. Mariusz Kałużny. Uczestnikami spotkania byli reprezentanci samorządów lokalnych z powiatów: chełmińskiego, golubsko-dobrzyńskiego, rypińskiego, toruńskiego i wąbrzeskiego.

W trakcie seminarium zaproszeni goście mieli możliwość wymiany doświadczeń w zakresie gospodarki odpadami, a także dzięki przedstawicielom firmy ELKOPLAST okazję do zapoznania się z rozwiązaniami stosowanymi w Czechach.

Wypracowane w trakcie dyskusji wnioski oraz zaprojektowane kierunki działań będą istotnym elementem budowania regionalnego systemu odporności na zmiany i zagrożenia cywilizacyjne.