Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

20 września br. odbyło się kolejne walne zebranie członków. W trakcie spotkania podsumowano kolejny rok działalności a także nakreślono plany i priorytety na nadchodzący rok 2022. 

Podjęta została uchwała dotycząca sprawozdania finansowego za 2020 rok, a także udzielone zostało absolutorium zarządowi stowarzyszenia. Podczas walnego zebrania dokonano podsumowania działań  realizowanych w 2020 roku, a także określono główne kierunki aktywności w 2022 roku. Wskazano na konieczność dalszej aktywnej współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego oraz potrzebę angażowania w proces pozyskiwania nowych członków stowarzyszenia. Dyskusja dotyczyła także wypracowania nowych form i metod działania a także integrowania społeczności lokalnej wokół problematyki bezpieczeństwa. Zobowiązano zarząd stowarzyszenia do podjęcia działań związanych z przypadającym w 2022 roku 10-leciem  Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris.