Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W ostatnim czasie grono czlonków naszego stowarzyszenia powiększyło się. Do stowarzyszenia przystąpiły Gmina Gruta i Gmina Mogilno. Poniżej zdjęcia z uroczystej sesji Rady Miasta w Mogilnie, kóra odbyła się 30 marca br.