Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W ostatnich latach zwiększyła się liczba katastrof naturalnych wywołanych w głównej mierze zmianami klimatu. Mimo dobrze funkcjonujących i pozytywnie ocenianych dotychczasowych instrumentów rosnące potrzeby wymuszają rozszerzenie działań i podążanie w bardziej systemowym kierunku w celu tworzenia gminnych planów odporności, na wzór podobnych opracowań, które tworzą krajowe ośrodki miejskie. Zaczynamy od pilotażu. Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris podpisał uroczyście umowę na realizację projektu "Opracowanie planów budowania odporności na zagrożenia i zmiany klimatu oraz rozszerzenia sieci współpracy z udziałem partnerów samorządowych.