Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Sautaris

 1. Andrzej Potoczek – prezes
 2. Wiesław Czarnecki – wiceprezes
 3. Łukasz Walkusz – wiceprezes
 4. Krzysztof Dąbkowski – członek
 5. Jarosław Tadych – członek
 6. Jakub Kochowicz – członek

Komisja Rewizyjna „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Sautaris”

 1. Jakub Danielewicz – przewodniczący
 2. Krzysztof Rak – z-ca przewodniczącego
 3. Stanisław Adamczyk – członek 
 4. Michał Skałecki – członek

Poprzednia kadencja

Zarząd Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Sautaris (nieaktualne)

 1. Andrzej Potoczek – prezes
 2. Wiesław Czarnecki – wiceprezes
 3. Marek Smoczyk – wiceprezes
 4. Jakub Kochowicz – członek
 5. Krzysztof Dąbkowski – członek
 6. Maciej Sobczak – członek

Komisja Rewizyjna „Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Sautaris” (nieaktualne)

 1. Krystyna Kalinowska – członek
 2. Paweł Klonowski – przewodniczący
 3. Adam Licznerski – członek
 4. Jakub Danielewicz – członek