Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Zarząd

Andrzej Potoczek - prezes

Wiesław Czarnecki - wiceprezes

Łukasz Walkusz - wiceprezes

Krzysztof Dąbkowski - członek

Jarosław Tadych - członek

Jakub Kochowicz - członek

 

Komisja Rewizyjna

Jakub Danielewicz - przewodniczący

Krzysztof Rak - zastępca przewodniczącego

Stanisław Adamczyk - członek

Michał Skałecki - członek

 

Sandra Borys-Wysocka - kierownik biura stowarzyszenia