Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

Wczoraj, 22 września spotkaliśmy się w Turznie, by w pięknych okolicznościach Pałacu Romantycznego, godnie uczcić 10-lecie Stowarzyszenia Salutaris. Spotkanie było również okazją do organizacji tegorocznego X Walnego Zebrania Członków stowarzyszenia, podczas którego zebrani mogli wysłuchać m.in. sprawozdania zarządu z działalności w 2021 roku, czy sprawozdania komisji rewizyjnej. Udzielono także absolutorium zarządowi i wysłuchano informacji o kierunkach działań w kolejnym 2023 roku. Ponadto dokonano zmian w statucie uaktualniając zapisy dla skuteczniejszej realizacji zadań pomocowych stowarzyszenia. 

W dalszej części spotkania odbyła się uroczysta konferencja poświęcona właśnie 10-leciu stowarzyszenia. Udział w niej wzięli zaproszeni na tę okazję goście specjalni. W programie przewidziano m.in. wystąpienie prezesa stowarzyszenia, wystąpienie Wicemarszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego oraz wystąpienia ekspertów podczas panelu tematycznego. W trakcie wydarzenia wręczono pamiątkowe statuetki upamiętniające 10-lecie stowarzyszenia. Uroczystość umilała gościom muzyka grana na żywo. Spotkanie zwięczyła dyskusja i uroczysty lunch.