Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W ramach działań informacyjno-edukacyjnych podejmowanych przez Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie "Salutaris" odbyliśmy kolejny, tradycyjny wyjazd studyjny. Tym razem gościliśmy w Grudziądzu na terenie 83 Batalionu Lekkiej Piechoty działającej w strukturze 8 Kujawsko-Pomorskiej  Brygady OT zapoznaliśmy się z aktualnymi problemami dotyczącymi bezpieczeństwa w wymiarze globalnym, krajowym oraz regionalnym. W ramach spotkania zwiedziliśmy również Cytadelę stanowiącą element Twierdzy Grudziądz.