Kujawsko-Pomorskie Samorządowe Stowarzyszenie Salutaris

W dniu 22 maja 2023 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie "Kujawsko-Pomorskiego Samorządowego Stowarzyszenia Salutaris". W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego będący członkami Stowarzyszenia oraz planujący przystąpienie do Stowarzyszenia w najbliższym czasie. Podczas spotkania omówiono formy i metody działania jako warunki potrzebne do bycia przez stowarzyszenie aktywnym partnerem samorządów w realizacji zadań związanych z szeroko pojmowaną problematyką bezpieczeństwa. Podpisano porozumienie o współpracy z Fundacją Bezpieczni.eu oraz Forum Rozwoju Energetyki Odnawialnej. Walne Zebranie podjęło uchwałę o udzieleniu Zarządowi absolutorium.